Sunday, September 6, 2009

Kebebasan Bersuara

Tidak faham kenapa perlu menghafal nilai-nilai moral yang boleh diibaratkan sebagai Gunung Kinabalu.

Kerajaan harus mengamalkan nilai Rasional, boleh berfikir berdasarkan alasan dan bukti yang nyata dan mengambil tindakan berdasarkan pertimbangan yang wajar, dengan mempertimbangkan kemampuan otak kita sebelum menguatkuasakan sebarang undang-undang.

Sekian.

No comments: